W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk


41-819 Zabrze
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

tel.:  32 271 64 81, 32 271 70 40
fax:  32 271 74 70

ipis@ipispan.edu.pl

NIP: 648-000-67-20

Stanowisko typu post-doc

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko typu post-doc
Miejsce pracy Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Zabrze
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres: ipis@ipispan.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Treść

Wymagania

Kandydat:
1) Posiada stopień doktora nauk chemicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie i spełniać wymania zamieszczone w ogłoszeniu konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
2) wiedza i doświadczenie w wykonywaniu analiz próbek środowiskowych;
3) znajomość metod chromatograficznych i spektrometrycznych;
4) dorobek publikacyjny w zakresie analizy próbek środowiskowych;
5) dobra znajomość języka angielskiego;
6) umiejętność pracy zespołowej.


Opis zadań:

Oferowane stanowisko związane jest z realizowanym w zespole interdyscyplinarnym projekcie „Mikrobiom powietrza – charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich wpływ na zdrowie człowieka,”   nr umowy: UMO-2021/41/B/NZ9/03765 i związane będzie z:

•         prowadzeniem badań naukowych w ramach projektu (charakterystyka fizykochemicznych właściwości pyłów z wykorzystaniem technik chromatograficznych (GC, GC/MS, IC), spektrometrycznych (ICP-MS, ICP-OES);

•         prowadzenie dokumentacji naukowej,

•         analiza wyników i udział w przygotowaniu publikacji

 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 18 kwiecień 2022, 23:59

 
Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia; 
Wynagrodzenie: 10 000 zł miesięcznie (łącznie z pozapłacowymi kosztami pracodawcy-brutto brutto)

Miejsce realizacji projektu: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk nie zapewnia mieszkania.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01 lipca 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
- życiorys (CV), 

-        krótki opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (1/2 strony),

-        informacja o udziale w projektach badawczych,

-        spis publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych,

-        odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora (lub oświadczenie o planowanym terminie obrony, przy czym warunkiem zatrudnienia w projekcie jest posiadanie stopnia doktora w dniu podpisania umowy o pracę),

Rozstrzygnięcia konkursu: Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe, dorobek publikacyjny, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie do pracy w projekcie. Na podstawie otrzymanej listy rankingowej na stanowisko post-doca zostanie rekomendowany kandydat z najwyższą liczbą punktów. W przypadku rezygnacji w/w kandydata, Komisja może zarekomendować kolejną osobę z listy rankingowej lub powtórzyć konkurs.
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres:  ipis@ipispan.edu.pl, załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF. Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Zabrzu NIP: 648-000-67-20, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 41-819 Zabrze, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ipis.zabrze.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę dotyczącej realizacji projektu nr umowy: UMO-2021/41/B/NZ9/03765 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Dane będą przetwarzane do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

5.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego